ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

FILTRY A KAPALINY

Nechte svůj vůz i Vás správně dýchat. Nabízíme výměny všech typů filtrů. Palivové, kabinové a další. V autě je jich opravdu dost a jednou za čas potřebují vyměnit, aby vše správně fungovalo.

Výměna motorového oleje včetně filtru

Nabízíme značkové oleje a olejového filtru s nabídkou pro všechny typy motorů.

Výměna provedená v našem servisu zbavuje zákazníka povinnosti ekologické likvidace, kvalitní motorový olej zvyšuje životnost motoru.

Motorový olej má podstatný vliv na životnost a stav motoru vozidla. Navíc má nezanedbatelný vliv i na úsporu provozních nákladů a to jak přímo v podobě menší spotřeby pohonných hmot, tak i nepřímo minimalizací rizika nákladných oprav z důvodu nadměrného předčasného opotřebení pohonné jednotky. Musí splňovat celou řadu vlastností. Především musí dobře ulpívat na mazaném povrchu, musí odvádět vznikající třecí a provozní teplo, musí chránit kovové i nekovové části motoru před korozí. Za studena nesmí být moc hustý, aby byl schopen v co nejkratším čase dosáhnout všech mazaných míst. Za tepla zase nesmí být moc řídký, aby byl schopen na mazaných místech udržet stabilní olejový film. Z těchto důvodů je velmi důležité dodržovat termíny výměny doporučené výrobcem vozidla, po ujetí určitého počtu km.

 

Výměna brzdové kapaliny

O nezbytnosti pravidelné kontroly a následně výměny brzdové kapaliny, která již nemá požadované vlastnosti kapaliny, jistě nikdo nepochybuje.

Životnost brzdové kapaliny ovlivňují ještě např. klimatické podmínky, způsob jízdy a další faktory. Že je sníženým účinkem brzdového systému ohrožena bezpečnost nejen posádky vozidla, ale i ostatních účastníků silničního provozu je jisté. Proto je nutná jak pravidelná kontrola brzdové kapaliny, tak i její výměna. 

Provedeme přeměření bodu varu a tím i prověření kvality brzdové kapaliny, tak Vám v případě zjištění jejího nízkého bodu varu nabídne i její výměnu. Při výměně používáme originální značkové zařízení, které pracuje systémem odsátí a doplnění novou, výrobcem vozidla předepsanou, brzdovou kapalinou.

 

Výměna chladící kapaliny

Vyměníme či doplníme Vám kapalinu takových parametrů, která je pro provoz Vašeho vozidla schválena.

Správně zvolená a naředěná chladící kapalina zabraňuje usazování koroze v chladících systémech, přehřívání motorů automobilů v letních obdobích a samozřejmě jejich zamrzání v období zimním. Především v období zimní sezóny je nutno věnovat tomuto systému zvýšenou pozornost. Pokud řidič tuto skutečnost podcení může se velmi rychle zařadit do řady těch, které pak vídáme odstavené na krajnici silnice s bílým kouřem valícím se z motorového prostoru.

Zastavte se v našich servisech a nechte si chladící kaplinu zkontrolovat.

© Copyright Hates Auto 2021 | Chcete podobný web?