ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

SERVIS KLIMATIZACE

Provádíme kompletní servis autoklimatizací pro vozidla všech značek.

Náš servis je vybaven nejnovějším typem plničky autoklimatizací.

Provádějte pravidelně kontrolu klimatizačního systému a vyhněte se tak nákladným opravám. I když Vám zmizne nepatrné množství chladiva či dojde k únavě materiálu, vzniklé škody mohou být nákladné. Přijďte k nám do servisu alespoň jednou ročně a my ověříme funkčnost Vašeho klimatizačního systému. Včas odhalíme vzniklé závady a Vy tak předejdete nákladným opravám.

Základní údržby funkce autoklimatizace:

  • kontrola tlaku chladiva v okruhu klimatizačního systému
  • odsátí starého chladiva
  • odsátí oleje ze systému
  • vakuování chladícího okruhu
  • likvidace vlhkosti v chladícím okruhu
  • kontrola těsnosti systému
  • naplnění nového oleje do okruhu systému
  • naplnění novým chladivem R134a
  • kontrola funkčnosti a chlazení

Doporučujeme jednou ročně zkontrolovat: hodnoty vysokého a nízkého tlaku, výstupní teplotu média u expanzního ventilu, spínací a vypínací prvky kompresoru, ventilátor chlazení, rozvod přívodního a odvodního vzduchu, stav hnací řemenice, znečištění či poškození kondenzátoru. Dále je nutné provést kontrolu těsnosti celého systému pomocí UV-detekčního přípravku.

Doporučujeme jednou za dva roky vyměnit: vysoušecí filtr, změřit výstupní teplotu média u expanzního ventilu, provést odsátí a recyklaci chladícího média R134a, opětovně naplnit klimatizační systém novým chladícím médiem v množství předepsaném výrobcem vozu.

Typické znaky závad autoklimatizace:

Kompresor: redukovaný chladící výkon, neobvyklé zvuky, výpadky klimatizační jednotky
Ventilátor chlazení: silný hluk, slabý chladící výkon, kompresor se často vypíná/zapíná, stoupající teplota motoru
Kondenzátor: snížený chladící výkon, neustálý běh ventilátoru chlazení, výpadek klimatizační jednotky, dlouhodobá ztráta chladiva
Vysoušecí filtr: špatný chladící výkon, výpadek klimatizační jednotky, vysoušecí filtr je třeba vyměnit každé 2 roky či při každé opravě klimatizačního systému!
Expanzní ventil: snížený chladící výkon, poruchy funkce kompresoru, výpadky klimatizační jednotky
Výparník: neobvyklý zápach, snížený chladící výkon, výpadek klimatizační jednotky
Vnitřní větrání: redukovaný chladící výkon, silný hluk, klimatizace se vypíná

Our professionals know how to handle a wide range of car services. Whether you drive a passenger car or medium sized truck or SUV, our mechanics strive to ensure that your vehicle will be performing at its best.

CENÍK

Základní údržba klimatizace od od 800 Kč
© Copyright Hates Auto 2021 | Chcete podobný web?